3-dosa grenuttag

20,00 kr

Behöver ni hyra till extra grendosor? 

Jordat grenuttag med 3 jordade shuko-kontakter. Något man aldrig kan få för många av. 
Kablarna är ca: 1 meter långa. 

IP-klassad: Nej

För att hyra

Kontakta oss
info@gigtec.se
070 – 30 02 521
Kategori: